Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 17, 2010. gada 22. janvāris