Euroopan unionin virallinen lehti, C 17, 22. tammikuuta 2010