Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5199 – De Weide Blik/Atlanta) Besedilo velja za EGP