Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 1. heinäkuuta 2019 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.37956(2) – Betoniteräs Esittelijä: Itävalta 2020/C 312/05