Lieta C-560/18 P: Tiesas (piektā palāta) 2020. gada 30. aprīļa spriedums – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Eiropas Komisija, Zviedrijas Karaliste, Polijas Républika (Apelācija – Piekļuve iestāžu dokumentiem – Regula (EK) Nr. 1049/2001 – 4. panta 2. punkta trešais ievilkums – Piekļuves tiesību izņēmumi – Izņēmums saistībā ar izmeklēšanas mērķu aizsardzību – Ar notiekošu procedūru sakarā ar pienākumu neizpildi saistīts dokuments – Sīki izstrādāti atzinumi, kas sniegti paziņošanas procedūrā, pamatojoties uz Direktīvu 98/34/EK – Piekļuves pieteikums – Atteikums – Pieprasīto dokumentu izpaušana tiesvedības laikā Eiropas Savienības Vispārējā tiesā – Padarīšana par pieejamu – Nepieņemamība – Interese celt prasību – Saglabāšanās)