Uradni list Evropske unije, CE 48, 18. februar 2012