Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 65, 17 ta' Marzu 2005