Zaak T-396/09: Arrest van het Gerecht van 14 juni 2012 — Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissie ( „Milieu — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Verplichting van lidstaten om luchtkwaliteit te beschermen en te verbeteren — Aan lidstaat toegestane tijdelijke afwijking — Verzoek tot interne herziening — Weigering — Maatregel van individuele strekking — Geldigheid — Verdrag van Aarhus” )