Kawża T-396/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal- 14 ta’ Ġunju 2012 — Vereniging Milieudefensie u Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht vs Il-Kummissjoni ( “Ambjent — Regolament (KE) Nru 1367/2006 — Obbligu tal-Istati Membri li jħarsu u jtejbu l-kwalità tal-arja fl-ambjent — Deroga temporanja mogħtija lil Stat Membru — Talba għal eżami intern mill-ġdid — Rifjut — Miżura ta’ portata individwali — Validità — Konvenzjoni ta’ Aarhus” )