Sag T-396/09: Rettens dom af 14. juni 2012 — Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht mod Kommissionen (Miljø — forordning (EF) nr. 1367/2006 — medlemsstaternes forpligtelse til at beskytte og forbedre luftkvaliteten — midlertidig undtagelse meddelt en medlemsstat — anmodning om intern prøvelse — afslag — individuel foranstaltning — gyldighed — Århuskonventionen)