Zadeva T-396/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. junija 2012 – Vereniging Milieudefensie in Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht proti Komisiji (Okolje — Uredba (ES) št. 1367/2006 — Obveznost držav članic varovati in izboljševati kakovost zunanjega zraka — Začasno odstopanje, dovoljeno državi članici — Zahteva za notranjo revizijo — Zavrnitev — Posamičen ukrep — Veljavnost — Aarhuška konvencija)