Yttrande från Europeiskaekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentetsoch rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet medanledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlandsutträde ur Europeiska unionen [COM(2018) 894 final – 2018/0434 (COD)]