Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnegaodbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterihvidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestvaVelika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije (COM(2018) 894 final – 2018/0434 (COD))