Opinjoni tal-KumitatEkonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropewu tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tas-sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigwardtal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni” (COM(2018) 894 final – 2018/0434 (COD))