Eiropas Ekonomikasun sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamentaun Padomes regulai par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībāar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanosno Savienības” (COM(2018) 894 final – 2018/0434 (COD))