Pisno vprašanje E-3588/06 vlaga Mario Borghezio (NI) za Svet. Poziv Turčiji, da iz svojega kazenskega zakonika črta člen 301