Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 129, 17 maj 2006