Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 129, 2006. gada 17. maijs