Euroopan unionin virallinen lehti, L 129, 17. toukokuuta 2006