Úřední věstník Evropské unie, L 129, 17. květen 2006