Odločba Nadzornega organa Efte št. 309/13/COL z dne 16. julija 2013 o združljivosti ukrepov, ki jih bo sprejela Norveška v skladu s členom 14 Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah), s pravom EGP