Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 309/13/COL tas- 16 ta’ Lulju 2013 dwar il-kompatibilità mal-liġi taż-ŻEE tal-miżuri li għandhom jittieħdu min-Norveġja skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta’ servizzi tal-midja awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja awdjoviżiva)