2013 m. liepos 16 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 309/13/COL dėl priemonių, kurių Norvegija ketina imtis pagal Direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos) 14 straipsnį, suderinamumo su EEE teise