Zadeva F-73/08: Tožba, vložena 25. avgusta 2008 – Marcuccio proti Komisiji