Europeiska unionens officiella tidning, C 311, 05 december 2008