Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 311, 05 ta' Diċembru 2008