Úřední věstník Evropské unie, C 311, 05. prosinec 2008