Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 265, 07 noiembrie 2007