Pisno vprašanje E-0053/07 vlaga Marc Tarabella (PSE) za Komisijo. Ozaveščenost evropskih državljanov o številki 112