Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 387, 2012