Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 98, 2006. április 06