Euroopan unionin virallinen lehti, L 98, 06. huhtikuuta 2006