Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 216, 2009. gada 20. augusts