Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 2020/C 360/04