Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 670/2014 af 18. juni 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager