Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3987 – Fidis Renting/Leasys) Besedilo velja za EGP.