TITJUR Bardi Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Reischl - 17. januarja 1979. # Giuseppe Bardi proti Azienda Agricola Paradiso. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Pretura di Cecina - Italija. # Zadeva 121/78.