Europaparlamentets resolution av den 8 februari 2018 om avrättningar i Egypten (2018/2561(RSP))