Eiropas Parlamenta 2018. gada 8. februāra rezolūcija par sodīšanu ar nāvi Ēģiptē (2018/2561(RSP))