Резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно екзекуциите в Египет (2018/2561(RSP))