Dom afsagt af Retten i Første Instans den 14. oktober 2004 i sag T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Konkurrence — artikel 81 EF — aftale om fastsættelse af priser og regler for gebyrberegning ved veksling af kontanter — Tyskland — udeblivelsesdom)