Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 lutego 2019 r.$