Sklep upravnega odbora Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 z dne 26. maja 2020 o določitvi notranjih pravil glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja centra FCH 2 JU