Pisno vprašanje E-2473/08 vlaga Dorette Corbey (PSE) za Komisijo. Listerija