A Bizottság (EU) 2018/1990 végrehajtási rendelete (2018. december 11.) a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló (EU) 2016/1104 tanácsi rendeletben hivatkozott formanyomtatványok meghatározásáról