Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1990 ze dne 11. prosince 2018, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Rady (EU) 2016/1104 provádějícím posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství