Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Capotorti - 4. julija 1978. # H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. proti Hauptzollamt de Flensburg. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Finanzgericht Hamburg - Nemčija. # Zadeva 148/77. # Hansen & Balle TITJUR