Mål T-523/12: Tribunalens dom av den 24 juni 2014 – Rani Refreshments mot harmoniseringsbyrån – Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket Sani — De äldre gemenskapsfigurmärkena Hani eller llani och RANI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)