Zadeva T-523/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. Junija 2014 – Rani Refreshments proti UUNT – Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Sani — Prejšnji figurativni znamki Skupnosti Hani ali Ilani in RANI — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)