Lieta T-523/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 24. jūnija spriedums – Rani Refreshments /ITSB – Global-Invest Bartosz Turek  ( “Sani” ) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Sani” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “Hani” vai “llani” un “RANI”  — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts